ŠKOLA FRANCHISINGU 2020

Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka připravují otevření dalšího ročníku úspěšného projektu.

Zahájení je naplánováno na 20. února 2020 a ukončení na 19. listopadu 2020. 

Uzávěrka přihlášek je 19. února 2020 

Cena celé školy je 59.000 Kč bez DPH.
Pokud se přihlásíte a zaplatíte do 31. prosince 2019, získáváte slevu 8 000 Kč. 
Cena po slevě je 51 000 Kč bez DPH. Členové ČAF získají slevu 10 %.

Přihlásit se můžete na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na www.franchising-academy.cz.
Přihlášení je případně možné telefonicky na čísle 603 203 828 (p. Krajča) nebo 606 392 348 (p. Lošťák).
Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

Cíle školy franchisingu:

Profil posluchače:

Harmonogram studia:

Celá škola bude probíhat formou osmi jednodenních bloků, probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.

Přihlášení:

Uzávěrka přihlášek je 1. února 2019. Přihlásit se můžete na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na www.franchising-academy.cz. . Přihlášení je případně možné telefonicky na čísle 603 203 828 (p. Krajča) nebo 606 392 348 (p. Lošťák). Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

Termíny bloků v roce 2020:

1. blok přednášek . . . .      20.2.2020 
2. blok přednášek . . . .      19.3.2020
3. blok přednášek . . . .      23.4.2020
4. blok přednášek . . . .      14.5.2020
5. blok přednášek . . . .        4.6.2020
6. blok přednášek . . . .      17.9.2020
7. blok přednášek . . . .      8.10.2020
8. blok přednášek . . . .    19.11.2020

Odborné bloky:

1. Franchisový systém a jak ho vytvořit

2. Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

3. Manuály - základ franchisového konceptu

4. Jak udržet funkční franchisový sytém - nástroje a postupy controlling

5. Marketingový plán franchisového konceptu

6. Komunikace ve franchisovém konceptu

7. Ochrana know-how franchisového konceptu, informační systém franchisového konceptu, GDPR ve franchisovém podniku

8. Faktory úspěchu ve franchisovém systému

Časový plán výuky:

9.00 – 16.00 čtvrtek

Výuka začíná vždy v 9.00 a končí v 16.00. Přednášky jsou koncipovány do 60 minutových bloků. Přestávka je 15 min. Po skončení výuky je prostor pro individuální konzultace do 18.00 hod.

Lektoři, přednášející, konzultanti

Základní tým bude tvořen poradci ČAF, dále zástupci advokátních kanceláří – členů ČAF. Jako odborní poradci vystoupí manažeři a vlastníci úspěšných franchisingových systémů, členů ČAF. Dalšími přednášejícími jsou odborníci z vysokých škol.

Přednášející: 

Podkladové materiály pro účastníky školy

Před začátkem každého bloku budou připraveny podkladové materiály. Požadujeme, aby se posluchači seznámili s těmito materiály před zahájením bloku. To jim vždy napomůže přiblížit si dané téma, sjednotí terminologii a usnadní jim pochopení probírané látky během bloku.

Požadované základní znalosti pojmů:

V jednotlivých blocích předpokládáme u většiny posluchačů znalost základních pojmů a veličin, o které se problematika opírá. Pokud někteří posluchači výjimečně tyto znalosti nemají, je nutné, aby si je před začátkem studia doplnili.

Podkladové materiály

Kopie vybraných materiálů, které budou probírány během výuky, obdrží posluchači školy na začátku výuky každého tématu. Jedná se především o kopie vybraných materiálů, seznam doporučené literatury atd. Zadání samostatné tématické práce. Viz. dále.

Hodnocení výsledků studia:

Hodnocení studia na škole franchisingu je poněkud neobvyklé. Nehodnotí se prospěch na konci školy, ale aktivity v celém průběhu studia. Úspěšné absolvování studia vyžaduje pravidelnou účast na blocích, workschopech a prezentacích. Posluchači musí prokázat svoji schopnost aplikovat získané znalosti na konkrétním projektu franchisového konceptu. Účastníci školy dostanou v průběhu každého bloku zadání konkrétní samostatné práce. Cílem samostatné práce posluchačů je použít teoretické znalosti tvůrčím způsobem a aplikovat je pro franchisový koncept vlastní nebo modelové firmy.

Ukončení studia:

Po úspěšném absolvování školy, obdrží každý absolvent Certifikát.

Profil absolventa:

Absolvent by měl být obeznámen s teorií franchisingu, měl by být schopen pro svoji firmu/zaměstnavatele navrhnout franchisingový koncept a měl by ho umět vést a rozvíjet. Bude schopen stanovit základní potřeby (včetně finanční rozvahy) pro vývoj a následný rozvoj systému. Bude seznámen s postupy a pravidly tvorby franchisingového konceptu. Získá mnoho zajímavých kontaktů na existující franchisingové koncepty, poradce, bankovní a právní specialisty.