ON-LINE PŘIHLÁŠKY        Škola franchisingu 2020

Propagace ve franšízingu

Vytvořeno 24. červenec 2015

Pro nové zájemce o podnikání nabízí franšízing zajímavou a bezpečnější variantu s menšími riziky. V této oblasti je několikanásobně větší počet úspěšných podnikatelů než u jiných forem podnikatelských aktivit. Výhodami jsou již hotové know-how, obchodní jméno, ochranné známky a také bezprostřední podpora v mnoha oblastech, např. v marketingu a reklamě.

Jak využít storytelling

Vyprávění příběhů je staré jako lidstvo samo. Příběhy táhnou a inspirují. Lidé milují historky o zakladatelích, vzniku produktu, o cestě k zákazníkovi. Rádi si představují, jak výrobek nebo služba změní jejich život a oni budou šťastnější. Také franšízant má své příběhy, místo, kde působí, své věrné fanoušky a zákazníky. Pro ně může vytvářet podmínky ke vzniku nové historie svého podniku a příběhy pak vhodně využít v marketingové komunikaci na sociálních sítích, na firemním blogu ap.

Co je vidět jako první

Logo, barvy, symboly, uspořádání prostor, prostě vizuální stránka upoutá potenciálního klienta jako první. Stálý zákazník už ví, co může v různých městech v podnicích tohoto typu najít. Ať se jedná o restauraci, pekárnu nebo obchod s kosmetikou, je zvyklý na určitý standard služeb, chování zaměstnanců, stejnou kvalitu výrobků. To všechno vytváří značku franšízora, kterou poskytuje na základě smlouvy a provozního manuálu franšízantům.

Marketingové aktivity a vztahy s veřejností

Výhody franšízingu spočívají ve využívání síly známé značky, která je podporována také v oblasti výzkumu a vývoji nových produktů, designu, věnuje se PR (vztahům s veřejností) a sponzoringu. Vedle toho je i prostor pro další marketingové aktivity samotného franšízanta – eventy, sdílení na sociálních sítích, zapojení se do místní komunity, networking… Marketingová komunikace by měla vést ke zkvalitňování firemní kultury, hrdosti na příslušnost k firmě, spokojenosti zákazníků i zaměstnanců. Aby nedocházelo k nedorozuměním, vypracovává franšízor podrobný provozní manuál, kde je vše detailně popsáno.

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews
modify by Webdesign ekART Vsetin